jump to content
Angen Cymorth? Ffoniwch ni ar: 01639 634049 Ebostiwch ni: ebyst@serolprint.cymru EN

Croeso

Busnes teuluol yw Serol Print a ddechreuodd fasnachu 30 mlynedd yn ôl. Mae gennym y gallu a’r effeithlonrwydd i gynhyrchu nifer bach neu nifer mawr o brint gyda safon uchel a chyflymder cyflym.

Rydym yn unigryw yn ein diwydiant gan ein bod yn gallu cyfathrebu a chynhyrchu cynhyrchion cwbl ddwyieithog i'n cwsmeriaid. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i ni ac rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i fusnesau yng Nghymru gyfathrebu'n ddwyieithog trwy argraffu.

"Beautiful posters and flyers printed — great quality paper and high gloss finish. So nice to be able to work with a company in my first language — Welsh — and have such a fantastic job done. Really prompt, excellent service. Diolch am y posteri ac am gael nhw draw i fi mor gyflym!"

Gwenllian Hafren

Very happy with our leaflets. Quick and friendly bilingual service. Another bonus is that the leaflets don't come wrapped in loads of plastic film like they often do. Gwaith da Buddug!

Plaid Ifanc, Caerdydd

Fantastic job done on bilingual flyers. The quality of the the flyer was perfect and the print was clear, colourful and vivid. The flyers flew out so it wasn't long until we were ordering more! Diolch o galon.

Sioned James

Hoffwn ddiolch am Adroddiadau’r Trinity – roeddwn yn hapus iawn efo’r gwasanaeth; diolch am ddod nôl ataf mor brydlon bob tro efo’r proflenni. Mae’r Adroddiadau yn edrych yn hyfryd!

Margaret Bingham

Diolch Gwasg Morgannwg - Thank you Glamorgan Press for creating my beautiful wedding invitations! I would highly recommend you

Lowri Alwena

Previous Next

Gwasanaeth Cyflym

Pecynnu Labeli Plaen

Cyflenwi Cyflym